x
Project Management and Communications

    RFQ

    Att upphandlingen inte är slutet eller början på ett projekt är uppenbart för de flesta, oavsett vilken sida av bordet vi sitter på. Den som specificerat sin anläggning tydligast är den som får mest för sina pengar. För att specificera sin anläggning krävs ett strukturerat förarbete.


    Vårt arbete i ett projekt består i att samla upp de krav som ägare, styrgrupp och förordningar ställer på anläggningen. Vi bryter ner och sammanställer de tekniska kraven och vi stämmer av dessa mot projektets dimensioner.

    Oavsett vilken stol vi sitter på är det vår uppgift att säkerställa att beslutsunderlaget är det riktiga.

    En RFQ (Request For Quotation) kan variera i storlek, angreppssättet varierar, inte uteslutande på grund av balansomslutningen utan även teknisk komplexitet.

Släpp mig på rätt plats.