x
Project Management and Communications

  Projektledning

  För oss är projektledning största allvar. Ingenting vi gör är en slump. Vi vet vad som är framgångsfaktorer när det handlar om projektledning, oavsett land eller storlek på projekt.

  Allt för ofta hör vi talas om projekt som slagit fel, spräckta tidplaner eller skenande budgetar.
  Tråkigt för alla parter, men också ett kvitto på att kvalificerad projektledning är nödvändig för lyckosamma projekt.

  Concordance projektledning

  Fördelarna med att anlita oss som projektledare är många. Först och främst är vi inte knutna till linjeorganisationen, vi kommer in med nya, objektiva ögon. Sedan är projektledning det vi sysslar med på heltid, vår erfarenhet är unik och den har vi fått genom de många projekt som vi deltagit i och alla de problemställningar som uppkommit genom åren.

  Våra projektledare besitter en bred bas med allt från tekniker till ekonomer, de känner alla sin del av projektet. Det är den kombinationen som möjliggör att vi kan visualisera målet.

  Kommunikation – en nyckelfaktor

  Vi bejakar alltid kommunikation i våra projekt. Inte bara internt, utan också externt. Löpande kommunikation och information till uppdragsgivare, sponsorer eller befintlig linjeorganisation underlättar alltid implementation eller överlämnande. 

  Läs mer om vårt Concorda arbetssätt

Släpp mig på rätt plats.