x
Project Management and Communications

  Historik

  Varför Concordance?

  Att driva projekt varierar mellan olika länder, kulturella skillnader är en utmaning. En tydlig framgångsfaktor är att kärnan i projektgruppen känner varandra och framförallt de gemensamma metoderna.

  Det är alltför många som hävdar att man driver ett projekt beroende på att man försöker följa en projektmodell. Sanningen är nog att en erfaren projektledare inte behöver en modell, det som behövs är ett tydligt mål och ett mandat att gå dit.

  När projekten växer och därmed antalet projektmedlemmar krävs en samordning, ett gemensamt arbetssätt. Våra japanska vänner kallar det poka yoki - den enda vägen. Vi sitter ner och kommer överens om förfarandet och följer det sedan genom hela projektet. På svenska kallar vi det ett konsensusbeslut.

  Under de senaste 15 åren har vi arbetat på de flesta kontinenterna, i över 70 länder och det vi gjort har varit att sälja svensk kunskap. Vi har byggt allt från underhållsorganisationer till att driftsätta produktionslinjer i oljeraffinaderier.

  Föreställ dig att flytta hem och göra allt detta ”hemma”, att samla en kärna av människor som delar gemensamma metoder, som delar erfarenhet och som bara känner en väg. En kärna som inte ens behöver sitta ner och enas om tagen. En grupp som inte behöver komma överens, beslutet behöver inte fattas för gruppen är redan samstämmig och delar en sanning. Man fattar ett icke beslut - concordance

  Det är därför vi har startat Concordance, för att få komma hem, att få sälja vår kunskap där vi fångat upp den. Att bidra med den kunskap som vi fått under vår resa. Vi vill verka för att kunskap om projektledning fortsätter att växa, och att vi kan få bidra till detta.

Släpp mig på rätt plats.