x
Project Management and Communications

  Platsledning

  Vi har varit platsledare på stora montage med budgetar inom spannet 100 miljoner och 1 miljard. Våra platsledare är vana att basa över hundratals man på projektplatsen, samt att ansvara för arbetsmiljö och säkerhet (BAS U).

  Platsledning, platsledare, fyrhjuling, site


  Platsledaren är den som styr och samordnar arbetet på montageplatsen, samt gör riskanalyser och lyftplaner. Det är också platsledaren som följer upp och kvalitetssäkrar underentreprenörers arbete. Ritningshantering är ett annat ansvar som också ligger på platsledningens bord.

  Rapportering

  En platsledare befinner sig i centrum av ett montage, och har därmed väldigt god insikt i hur arbetet löper. Platsledaren rapporterar på daglig basis till projektledningen. Styrgruppen får vanligtvis rapporter på veckobasis från platsledaren.

Släpp mig på rätt plats.