x
Project Management and Communications

    Mentorskap

    Vi bedriver Concordance mentorskap eftersom vi har märkt en ökad efterfrågan från projektledare som behöver någon att konsultera.

    Det kan vara personer som är nya i rollen, eller projektledare som kört fast och behöver snabb, konstruktiv hjälp för att komma vidare. Vi bidrar med tusentals timmars erfarenhet, ni vinner tid och säkerställer projektets framskridande. 

    Mentorskap ansågs länge som en lyx, en förmån som gavs till påläggskalven. I vår värld är det lika dumt som att köpa en segelbåt och inga segel. På sjön är det en väsentlig skillnad mellan att ”vara på väg” och att ”göra fart genom vattnet”.

    Den väsentliga skillnaden är att den som är på väg inte gör fart genom vattnet, han kan inte styra. En projektledare som vet vart han skall, men inte kan styra gör inte sitt jobb. Man kan behöva hjälp av en lots för att få fart i seglen. 

Släpp mig på rätt plats.